Inteligencja a sztuka pisania
Kilka zadań o inteligencji.

Advertisement
- inteligencja
- iloraz inteligencji
- inteligencja emocjonalna
- logiczne myślenie
- struktura mózgu
- testy na inteligencję
Od lat istnieje przekonanie wśród społeczeństwa , że jedni ludzie są bardziej inteligentni a inni mniej. Trudna się z tym stwierdzeniem nie zgodzić mając przekonanie , że świat cały czas ewoluuje. Tak więc, jedni osobnicy są w stanie pochłonąć szybciej i więcej wiedzy od innych. W tym stwierdzeniu kryje się pytanie:
czy wszyscy ludzie mogą być inteligentni?
Inteligencja to umiejętność, zdolność, dar odnajdywania siebie oraz radzenia sobie w różnych zaistniałych, nieprzewidzianych sytuacjach. Dlatego ważnymi atutami są :
- zdolność logicznego myślenia,
- rozumienia innych ludzi,
- umiejętność słuchania i prowadzenia konwersacji,
- zdolność wyciągania wniosków.
Inteligencja jest złożoną formą ludzkiego organizmu, jako całości. Zbyt złożona, by móc przeprowadzić jednolity test świadczący o jej posiadaniu. Dawniej istniało przekonanie, że inteligencja jest uzależniona od wielkości mózgu Czyli wagi, oraz objętości. Dzisiaj już wiemy że była to niewłaściwa interpretacja. U przeciętnego śmiertelnika waga mózgu kształtuje się w granicach 450 g. Z perspektywy ewolucji milionów lat, ludzki mózg przeszedł transformację. Australopitek sprzed 4,5 miliona lat posiadał mózg o pojemności ok. pół litra, Homo habilis ponad 2,5 miliona lat później był większy o 150 cm sześciennych, natomiast Homo erectus (po upływie ok. miliona lat) miał już pojemność ok. 1 litra.
Reakcje chemia a właściwości inteligencji
Naukowcy z dziedziny neurologii i genetyki udowodnili, że mózg osoby zdolniejszej zużywa mniej energii. Badania substancji chemicznych wytwarzanych przez mózg oraz komórek mózgowych świadczą o tym, że mózgi inteligentne nie co różnią się od tych mniej inteligentnych. Jeżeli pewna, określona funkcja mózgu, na przykład zdolność do rozwiązywania zadań logicznych, jest lepiej rozwinięta, to jakość połączeń między neuronami wzrasta. Ponadto stwierdzono, że im środowisko kory mózgowej jest bardziej zasadowe, tym powstaje większa inteligencja, ponieważ wiąże się to z prędkością, z jaką rozchodzi się pobudzenie wzdłuż włókien nerwowych. Inne badania (analiza fal wysyłanych przez mózg) wskazały wprost ośrodek inteligencji w mózgu. Jest nim boczna część kory czołowej.
Iloraz inteligencji
W 1904 roku Francuzi Binet i Simon podjęli próbę i opracowali pierwszy test na inteligencję, zawierający kilkanaście zróżnicowanych poleceń. Amerykanin Stern w roku 1912 wprowadził pojęcie Ilorazu Inteligencji tj. stosunku wieku umysłowego do wieku biologicznego pomnożony przez sto. Obecnie stosowany iloraz IQ to wskaźnik rozwoju poziomu umysłowego człowieka. Obliczenia dokonuje się na podstawie wyniku testowego badania inteligencji (liczby prawidłowo rozwiązanych zadań w określonym czasie). Wspomniany test obejmuje:
- zdolności werbalne czytanie, pisanie,
- przestrzenne (układanie brył,
- wykrywanie podobieństw między figurami
- rozwiązywanie zadań matematycznych.
IQ jest odniesieniem na poznanie zdolności osoby testowanej. W każdej populacji średni iloraz to wartość 100. Wartości mniejsze i większe mówią o odchyleniu na plus lub minus od przeciętnej
IQ 69 i mniejsze świadczy o opóźnieniu umysłowym
70 –79 to iloraz na granicy normy
80–89 to iloraz poniżej przeciętnej
90–109 to inteligencja przeciętna
110–119 – powyżej przeciętnej
120–129 – taki IQ to inteligencja wysoka
IQ 130 i powyżej – to inteligencja bardzo wysoka

Na podstawie przyjętej tezy inteligencja to:
zdolność rozumienia, kojarzenia; pojętność, bystrość, zdolność znajdowania właściwych, celowych reakcji na nowe zadania i warunki życia, sprawnego zdobywania i wykorzystywania wiedzy.

Istnieje jeszcze inny rodzaj inteligencji. Inteligencja Pozytywna - Intuicyjna – nie doczekała się jeszcze swojej definicji. Można ją porównać do umiejętnego analizowaniu w określonej, nieprzewidywalnej chili. Jest niezależne od wykształcenia, bardzo dobrej pamięci, opanowanej sztuki pisania, umiejętność przemawiania itp. Żadna z tych cech nie charakteryzują stanu umysłu. Jest to (prospołeczny) genetyczny, szeroki talent do:
- trafnej oceny złożoności bieżących warunków,
- przewidywania ich ewolucji,
- kojarzenia przesłanek i faktów,
- wyboru optymalnych rozwiązań,
- wyboru metod ich realizacji,
- posługiwania się wyłącznie prawdą,
- umiejętności rezygnacji z własnych korzyści,
- bardzo pozytywnych uczuć wobec ludzi wśród których się funkcjonuje.

Testy IQ którymi posługujemy się w naszych czasach do wyznaczenia współczynnika inteligencji nie mogą jeszcze posłużyć do wytypowania ,,wyjątkowej inteligencji. W takim odniesieniu można zadać pytanie:

Czy ludzie inteligentni są mędrcami?

Inteligencja nie jest erudycją. Nie chodzi w niej o ilość przyswojonej wiedzy. Można być erudytą i nie być inteligentnym. To intuicyjna inteligencja, którą niegdyś nazywano ,,chłopskim rozumem’’. Testy psychologiczne nie pozwalają nam jej do końca wykryć.

Kilka typów inteligencji:
- humanistyczna,
- matematyczna,
- przestrzenna,
- kinestatyczna,
- muzyczna,
- wewnątrzpsychiczna.

Charakterystyczne cechy osób obdarzonych określoną inteligencją:

inteligencja emocjonalna:
- otwarte i towarzyskie,
- łatwo nawiązują kontakty
- życzliwy stosunek do otoczenia
- pozbawione lęku
- nie zdradzają skłonności do umartwiania się oraz przeżywania myśli i doznań
- posiadają charyzmę do poświęcania swego czasu i energii innym ludziom i sprawom
- współczują innym i okazują im troskliwość
- obfitują bogatym, emocjonalnym życiem
- wykazują zadowolone z siebie, z innych i z rzeczywistości
w której przyszło im funkcjonować,
- dobrze radzą sobie ze stresem
- są pewne siebie
- panują nad uczuciami
- reagują na wszystko spontanicznie
- rzadko przeżywają niepokój czy poczucie winy.

inteligencja racjonalna:
-sprawne w rozwiązywaniu problemów teoretycznych,zupełnie bezradne w życiu
- ambitne, odpowiedzialne, uparte w dochodzeniu do zaplanowanych celów
- posiadają szerokie zainteresowania
- na ogół odnoszą się do wszystkiego i wszystkich krytycznie i protekcjonalnie
- bywają grymaśne
- nie okazują uczuć
- do wszystkiego podchodzą z dystansem
- wykazują nieczułość na wrażenia zmysłowe.
Odpowiadając na pierwsze postawione pytanie:
Czy każdy człowiek może być inteligentny?
Należy przyjąć określone normy i kryteria oceny.....Janusz Kowalkowski , rozdz. 11 z książki pt.,, Szkoła pisania wiersza''

Stwórz swoją stronę internetową lub sklep internetowy z Mozello.

Szybko, łatwo, bez programowania.

Zgłoś nadużycie Dowiedz się więcej